Personer med namnet von Essen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Essen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Essen

Namn Född Död
Odert Gabriel von Essen 1854 1915
Didrik von Essen 1816 1866
Helena von Essen 1699 1777
Sigrid Sofia Matilda Elisabet von Essen 1850 1912
Carl Birger Reinhold von Essen 1946 -
Ebba Karin Marianne von Essen 1944 -
Frans Gustaf Reinhold von Essen 1942 -
Karl Gustaf Reinhold Oskar von Essen 1910 1976
Reinhold Gustav David von Essen 1883 1936
Charlotta Josefine Elisabeth von Essen 1961 -
Sigrid Ann-Kristine von Essen 1958 -
Odert Fredrik von Essen 1929 -
Ida Antoinetta von Essen 1841 1915
Margareta Lovisa von Essen 1725 -
Reinhold Didrik von Essen 1875 -
Fredrik Christian von Essen 1979 -
Karl Johan von Essen 1725 1778
Jan-Henrik Fritz von Essen 1932 1990
Ulrika Magdalena von Essen 1787 -
Fredrik Ulrik von Essen 1721 1781
Reinhold Vilhelm von Essen 1669 1732
Fritz Henrik von Essen 1854 1932
Henrik Johan von Essen - -
Kristina Juliana von Essen 1704 1795
Juliana Charlotta von Essen 1710 1754
Karl Magnus von Essen 1873 -
Anne-Marie Aurore von Essen 1907 1992
Fritz Vilhelm von Essen 1879 1972
Sigrid von Essen 1850 1924

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Essen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning