Personer med namnet von Eckstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Eckstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Eckstedt

Namn Född Död
Karl Ulrik von Eckstedt 1725 1776
Bengt von Eckstedt 1723 1794
Elias von Eckstedt 1722 1789
Johan von Eckstedt 1720 1807
Magdalena Justina von Eckstedt 1760 1844
Sofia Katarina von Eckstedt 1807 1847
Johan Fredrik von Eckstedt 1804 1882
Justina Charlotta von Eckstedt 1802 1874
Jeanne Marie von Eckstedt 1800 1883
Karl von Eckstedt 1798 1847
Elias von Eckstedt 1766 1814
Johan von Eckstedt 1763 1765
Karl Adolf von Eckstedt 1761 -
Brita Katarina von Eckstedt 1759 1839
Johan Gustav von Eckstedt 1757 1758
Karl von Eckstedt 1755 1755
Justina Margareta von Eckstedt 1754 1825
Svante Adolf von Eckstedt 1716 1792
Johan Gustav von Eckstedt 1763 1815
Erik Gustav von Eckstedt 1714 1792

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Eckstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning