Personer med namnet von Düben

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Düben som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Düben

Namn Född Död
Johan Karl von Düben 1738 1804
Lovisa Karolina von Düben 1822 1861
Ulrik Vilhelm von Düben 1739 1817
Helena Gustava von Düben 1745 1814
Julia Emerentia von Düben 1811 1837
Gustav von Düben 1808 1838
Lovisa von Düben 1818 1894
Charlotta Antoinetta von Düben 1821 1881
Joakim von Düben 1671 1730
Emerentia von Düben 1669 1743
Anders von Düben 1673 1738
Ulrik von Düben 1706 1771
Karl Gustav von Düben 1700 1758
Hedvig Charlotta von Düben 1698 1745
Karl von Düben 1697 -
Emerentia von Düben 1696 -
Gustav von Düben 1659 1726
Karl Gustav Vilhelm von Düben 1816 1897
Joakim von Düben 1708 1786
Gustav Vilhelm Johan von Düben 1822 1892
Lovisa Ulrika Vilhelmina von Düben 1825 1883
Johan Henrik von Düben 1782 1826
Henrik Jakob von Düben 1733 1805
Per Gabriel von Düben 1765 1784
Karl Gustav von Düben 1726 1774
Henrik Viktor Knut von Düben - -
Karolina Charlotta Augusta von Düben 1850 -
Peter von Düben 1670 1734

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Düben eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning