Personer med namnet van der

Nedan hittar du en lista på personer med namnet van der som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet van der

Namn Född Död
Margareta van der Burg 1700 1772
Cornelius Tomas van der Poel 1969 -
Peter Leo van der Poel 1964 -
Cornelius Leonardus van der Poel 1934 -
Hanna Maria van der Poel 1994 -
Georg Gregorius Cornelius van der Poel 1963 -
Nils Göran van der Poel 1996 -
Eva Maria Susanne van der Kwast 1959 -
Jan Antonie van der Kwast 1914 1982
Sara Agnes Eline van der Heeg 1998 -
Lars Ingvar Emanuel van der Heeg 1963 -
Cornelius van der Flieht 1634 1680
Debora van der Plaes - -
Laurentz van der Plaes 1575 1629
Katarina van der Hagen 1610 -
Susanna van der Hagen 1617 -
Jan van der Hagen 1622 1677
Jakob van der Hagen 1585 1657
Sara van der Plaes 1607 1699
Arnold van der Hagen 1701 1762
Lukas van der Hagen 1694 1765
Lukas van der Hagen 1666 1740
Petronella van der Hagen 1658 1698
Sara van der Hagen 1655 -
Johannes van der Hagen 1653 -
Maria van der Hagen 1651 1738
Vendela van der Hagen 1649 -
Arnold van der Hagen 1619 1669
Arnold van der Hagen 1664 1740
Johan van der Hagen 1740 1810
Arnold van der Hagen 1700 1778
Alexander Carel Jakob Schimmelpenninch van der Oye 1796 1877

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten van der eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning