Personer med namnet Vahlquist

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Vahlquist som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Vahlquist

Namn Född Död
Margareta Hanna Ulrika Vahlquist 1979 -
Charlotte Ingrid Cecilia Vahlquist 1976 -
Anna Maria Madeleine Vahlquist 1945 -
Bengt Edvard Vahlquist 1942 1964
Lars Jakob Vahlquist 1941 1973
Hans Sune Conrad Vahlquist 1939 2009
Bo Conradsson Vahlquist 1909 -
Alf Conradsson Vahlquist 1904 -
Sune Conradsson Vahlquist 1902 1988
Algot Conradsson Vahlquist 1900 1900
Folke Conradsson Vahlquist 1895 1912
Olof Konrad Vahlquist 1891 1895
Conrad Fredrik Vahlquist 1856 1929
Elsa Margareta Vahlquist 1918 2013

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Vahlquist eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning