Släktnamnet Urbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Urbom som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Urbom

Namn Född Död
Karl Oskar Leonard Urbom 1864 1865
Hilma Maria Eugenia Urbom 1860 1863
Sofia Charlotta Urbom 1858 1865
Anna Elisabet Urbom 1857 1948
Frans Oskar Urbom 1864 -
Johan Albert Urbom 1861 1930
Emma Kristina Urbom 1851 -
Jakob Viktor Urbom 1839 1864
Gustav Leonard Urbom 1836 1926
Johan Fredrik Urbom 1832 -
Anna Sofia Urbom 1829 -
Karl Peter Urbom 1825 1886
Anders Fredrik Urbom 1823 -
Karl Gustav Urbom 1801 1885
Herman Fredrik Urbom 1797 1842
Karl Gustav Urbom 1793 1800
Magdalena Urbom 1792 1797
Anders Petter Urbom 1789 -
Ingrid Elisabet Urbom 1785 -
Lorents Urbom 1782 1846
Lars Urbom 1716 1762
Katarina Maria Urbom 1829 -
Lars Urbom 1753 1815

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Urbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning