Släktnamnet Unnerus

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Unnerus som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Unnerus

Namn Född Död
Judit Unnerus 1752 1827
Margareta Unnerus 1756 1820
Andreas Unnerus 1745 -
Sara Maria Unnerus 1746 -
Anna Unnerus 1747 1823
Katarina Elisabet Unnerus 1714 1784
Anna Märta Unnerus 1732 1732
Fredrika Unnerus 1725 1725
Daniel Unnerus 1722 1797
Eva Margareta Unnerus 1720 1771
Anna Ulrika Unnerus 1718 1802
Helena Unnerus 1716 1777
Olof Unnerus 1708 1782
Maria Danielsdotter Unnerus 1691 1742
Maria Kristina Unnerus 1714 1763
Eva Juliana Unnerus 1790 1856
Anders Vilhelm Unnerus 1763 1792
Maria Katarina Unnerus 1761 1797
Maria Unnerus 1678 1728
Johannes Unnerus 1682 1751
Andreas Unnerus 1675 1734
Samuel Unnerus 1648 1724
Daniel Unnerus 1651 1696
Maria Unnerus 1646 1711
Gislo Arvidi Unnerus 1600 1671

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Unnerus eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning