Personer med namnet Unger

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Unger som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Unger

Namn Född Död
Bertil Johannes Unger 1910 1992
Karin Astrid Unger 1928 2005
Brita Marvina Unger 1920 1988
Karl Erik Aron Unger 1917 2004
Folke Ingemar Unger 1923 1943
Per Anders Unger 1891 1964
Arvid Unger 1904 1975
Astrid Eleonora Unger 1903 1976
Karl Gustav Unger 1901 1981
Helfrid Maria Unger 1899 1981
Agnes Kristina Unger 1897 1984
Algot Fritiof Unger 1894 1947
Karl Gustav Unger 1893 1896
Olof Axel Unger 1893 1969
Hjalmar Edgar Unger 1908 1980
Karl Fredrik Andersson Unger 1865 1933
Olof Johansson Unger Stiernadler - 1707
Karl Magnus Unger 1791 1829
Claes Henning Melker Unger 1880 -
Per Magnus Gunnar Unger 1942 -
Johan Severin Gunnar Unger 1943 -
Sven Torsten Gunnar Unger 1947 -
Per Adolf Gunnar Unger 1951 -
Carl Bertil Gunnar Unger 1945 -
Douglas C:son Unger 1979 -
Claes Dennis Michael Unger 1976 -
Claes Göran Severin Unger 1945 1979
Hans-Gunnar Unger 1939 -
Carl-Michael Unger - -
Yngve Unger 1868 1868
Adolf Unger 1874 -
Anita Unger 1872 -
Johan Bernhard Unger 1869 -
Adolf Fredrik Unger 1838 1927
Malin Unger - -
Per Adolf Gunnar Unger 1915 1976
Margot Cecilia Unger 1909 2002
Gunnar Severin Unger 1904 1973
Ulla Margareta Unger 1902 1976
Gunnar Unger 1871 1952

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Unger eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning