Personer med namnet Tungel

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tungel som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tungel

Namn Född Död
Eleonora Gustaviana Tungel 1697 1735
Gustav Tungel 1638 1698
Maria Tungel 1648 1692
Kristina Tungel 1646 1715
Adolf Tungel 1640 1688
Anna Tungel 1635 -
Lars Tungel 1633 -
Elisabet Tungel 1632 -
Katarina Tungel 1630 1652
Nils Tungel 1628 1694
Karl Tungel 1624 1685
Johan Fredrik Tungel 1727 1776
Gustav Adolf Tungel 1699 1730
Gustav Bengt Tungel 1675 1736
Nils Tungel - -
Bengt Tungel 1653 1679
Lars Tungel 1652 1692
Nils Nilsson Tungel 1592 1665
Elsa Tungel 1605 1657
Johan Tungel 1637 1708
Elisabet Tungel 1630 -
Tungel 1630 1630
Lars Nilsson Tungel 1582 1633
Katarina Charlotta Tungel 1696 1723
Brita Tungel 1644 -
Elsa Tungel 1625 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tungel eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.