Personer med namnet Tunell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tunell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tunell

Namn Född Död
Brita Elisabet Tunell 1852 1924
Katarina Sofia Tunell 1846 1907
Anna Margareta Tunell 1849 1934
Ingrid Johanna Tunell 1844 1938
Karin Hillevi Tunell 1902 1991
Alva Marta Tunell 1904 1936
Sigrid Malvina Tunell 1910 1917
Petrus Julius Tunell 1876 1940
Erik Olof Tunell 1871 1943
Ester Margareta Katarina Tunell 1901 1978
Anders Vilhelm Tunell 1869 1938
Johanna Vilhelmina Tunell 1882 -
Elma Justina Tunell 1882 1882
Salomon Otto Tunell 1880 1961
Gustav Bernhard Tunell 1877 -
Nils Jonas Tunell 1867 1950
Jöns Petter Tunell 1864 1929
Oskar Elof Tunell 1885 -
Nils Petter Tunell 1838 1901
Jonas Vilhelm Tunell 1842 1862
Anders Olof Tunell 1839 1842
Märta Lucia Tunell 1854 1874
Per Tunell 1808 1855
Emma Gustava Tunell 1837 1879
Gerda Kristina Tunell 1896 1973
Karin Tunell 1844 1900
Erik Gustav Tunell 1830 -
Anders Tunell 1797 1868
Erik Gustav Tunell 1826 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tunell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.