Personer med namnet Tunegård

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tunegård som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tunegård

Namn Född Död
Annie Tunegård - -
Kim Tunegård - -
Sam Urban Tunegård 1967 -
Susanne Helena Tunegård 1967 -
Isabel Maria Tunegård 1970 -
Holger Lars Esbjörn Tunegård 1941 -
Annie Karin Tunegård 1994 -
Kim Jesper Tunegård 1997 -
Sam Urban Tunegård 1967 -
Benjamin Tunegård 2001 -
Max Valur Tunegård 2011 -
Kjell Ola Tunegård 1970 -
Urban Kjell Tunegård 1946 -
Leif Göran Nils Tunegård 1945 1984
Bror Lennart Aron Tunegård 1944 -
Arne Gustav Erling Tunegård 1943 1947
Gunno Enar Fritjof Tunegård 1916 2004
Greta Tunegård 2009 -
Lisa Katarina Mikaela Tunegård 1980 -
Leo Tunegård 2004 -
Elliot Tunegård 2006 -
Lars Daniel Tunegård 1972 -
Åsa Marie Tunegård 1981 -
Lars Christer Tunegård 1944 -
Kjell Sigvard Tunegård 1948 -
Sigurd Holger Nikolaus Tunegård 1919 2011
Märta Anna Frideborg Tunegård 1910 1980
Signe Elisabet Tunegård 1906 1991
Karl Olof Staffan Tunegård 1969 -
Åsa Katarina Tunegård 1966 -
Eva Birgitta Tunegård 1970 -
Karl Bertil Tunegård 1934 2003
Emma Marie Kristina Tunegård 1977 -
Olof Hilding Tunegård 1937 -
Per Olof Tunegård 1897 1977

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tunegård eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.