Personer med namnet Trolin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Trolin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Trolin

Namn Född Död
Anders Trolin Trollenfelt 1682 1739
Anni Margareta Trolin 1914 1973
Otto Trolin 1910 1999
Hilma Trolin 1908 1984
Per Viktor Trolin 1907 1999
Maria Trolin 1905 1967
Lars Erik Trolin 1903 1979
Signe Trolin 1901 1951
Alma Kristina Trolin 1899 1971
Ulla Maria Trolin 1922 2001
Nanny Katarina Trolin 1898 1964
Ellen Trolin 1916 1986
Lars Jonsson Trolin 1871 1944
John Olof Trolin 1928 2008
Sara Irene Trolin 1925 1979
Per Emanuel Trolin 1922 1968
Astrid Hulda Kristina Trolin 1920 2000
Anny Viola Trolin 1931 1968
Jon Erik Trolin 1893 1974
Rut Dagmar Ingeborg Trolin 1923 1924
Brita Trolin 1896 1929
Anna Katrina Trolin 1894 1973
Jonas Jonsson Trolin 1863 1919
Olov Fredrik Trolin 1912 1979
Gunborg Margareta Trolin 1905 -
Mimmi Fredrika Trolin 1903 -
Axel Fredrik Trolin 1901 -
Emil Valdemar Trolin 1898 -
Berta Josefina Trolin 1896 -
Erik Birger Trolin 1892 -
Johan Elof Trolin 1890 -
Karl Ivar Harald Trolin 1888 -
Alma Josefina Trolin 1885 -
Karl Erik Trolin 1864 1909

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Trolin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning