Personer med namnet Troilius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Troilius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Troilius

Namn Född Död
Helena Troilius 1703 -
Margareta Troilius 1705 -
Sara Troilius 1635 1667
Emfrid Troilius 1623 -
Erik Troilius 1620 1647
Margareta Troilius 1637 -
Kristina Troilius 1675 -
Erik Troilius - -
Elisabet Troilius - -
Barbro Troilius - -
Birgitta Troilius 1672 1709
Olof Troilius - -
Zakarias Troilius 1664 1731
Gunborg Troilius 1662 1736
Samuel Troilius 1661 1720
Margareta Troilius 1660 1701
Uno Troilius 1657 -
Zakarias Troilius 1621 1693
Kristina Troilius 1685 -
Fredrik Zackrisson Troilius 1659 1717
Samuel Troilius 1757 1841
Samuel Troilius 1706 1764
Olof Troilius 1661 1732
Samuel Troilius 1619 1666
Uno Trulsson Troilius 1586 1664
Margareta Troilius 1687 1727
Anna Troilius 1622 1666

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Troilius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning