Personer med namnet Tornérhielm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tornérhielm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tornérhielm

Namn Född Död
Erik Verner Tornérhielm 1838 1918
Elsa Tornérhielm 1905 -
Rudolf Carl Vilhelm Tornérhielm 1903 -
Bo Lars Gustav Tornérhielm 1903 -
Margareta Tornérhielm 1902 -
Gustav Tornérhielm 1877 1937
Elsa Tornérhielm 1875 -
Eugenia Tornérhielm 1874 1875
Ebba Aurora Vilhelmina Tornérhielm 1845 1893
Axel Fredrik Vilhelm Tornérhielm 1843 1882
Hedvig Fredrika Amalia Tornérhielm 1838 1921
Sofia Charlotta Eleonora Tornérhielm 1834 1920
Johan Karl Abraham Tornérhielm 1833 1899
Johan Abraham Tornérhielm 1792 1874
Rudolf Viktor Tornérhielm 1814 1885

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tornérhielm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.