Personer med namnet Tornerefelt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tornerefelt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tornerefelt

Namn Född Död
Per Gustav Tornerefelt 1790 1875
Jakob Johan Tornerefelt 1699 1701
Magnus Tornerefelt 1698 -
Brita Maria Tornerefelt 1697 -
Anna Katarina Tornerefelt 1695 1753
Magnus Jakob Tornerefelt 1694 -
Kristina Tornerefelt 1669 -
Elisabet Tornerefelt 1666 -
Johan Tornerefelt 1664 1706
Per Magnus Tornerefelt 1662 -
Gabriel Andersson Tornerefelt - -
Tornerefelt - -
Magdalena Tornerefelt - -
Elisabet Tornerefelt - -
Per Tornerefelt - -
Magnus Tornerefelt 1626 1671
Leonard Tornerefelt 1621 -
Törne Andersson Tornerefelt 1600 1683
Kristina Tornerefelt 1667 -
Törne Tornerefelt - -
Anders Tornerefelt 1648 -
Gustav Tornerefelt - -
Nils Tornerefelt - -
Anders Tornerefelt 1622 1681
Maria Tornerefelt 1654 1692
Elisabet Tornerefelt 1675 1701

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tornerefelt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.