Personer med namnet Torin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Torin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Torin

Namn Född Död
Hedvig Maria Torin 1886 1899
Karl August Gottfrid Torin 1879 -
Anna Emilia Torin 1889 -
Johan Henrik Valfrid Torin 1884 -
Emil Torin 1893 -
Helga Regina Torin 1891 1911
Axel Karlsson Torin 1860 -
Johan Fredrik Karlsson Torin 1853 -
Karl Gustav Olofsson Torin 1829 1911
Alf Hugo Fabian Torin 1906 -
Karl Tyko Torin 1902 -
Gustav Linus Torin 1897 -
Elin Judit Torin 1896 -
Nils Erik Andersson Torin 1890 -
Betty Teresia Torin 1891 -
Gustav Linus Torin 1885 1889
Anna Alexandra Torin 1884 -
Karl Axel Holger Torin 1883 1883
Anna Matilda Torin 1882 1883
Nils Emil Torin 1881 -
Karl Ingvald Torin 1880 1887
Karl Gustav Karlsson Torin 1856 1929
Jenny Helena Torin 1888 1965
Gun Anita Torin 1931 -
Karolina Torin 1830 1919
Carolina Torin 1830 -
Anna Katarina Torin 1666 1730

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Torin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning