Personer med namnet Tolstoy

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tolstoy som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tolstoy

Namn Född Död
Nikolaj Theodorsson Tolstoy 1946 -
Michael Theodorsson Tolstoy 1944 -
Markus Paul Alexander Tolstoy 1976 -
Josefin Britta Alexandra Tolstoy 1984 -
Daniel Johan Kristofer Tolstoy 1978 -
Andreas Erik Waldemar Tolstoy 1975 -
Anna Kristina Dorotea Tolstoy 1937 -
Johan Erik Alexander Tolstoy 1945 -
Darja Tolstoy 1915 -
Tatjana Tolstoy 1914 -
Theodor Tolstoy 1912 1956
Sofia Tolstoy 1908 -
Nina Tolstoy 1906 -
Peter Tolstoy 1905 -
Paul Tolstoy 1900 1992
Lev Lvovitj Tolstoy 1869 1945
Héléne Tolstoy 1964 -
Liam Tolstoy 1998 -
Adina Tolstoy 1997 -
Knut Niklas Tolstoy 1963 -
Louise Viktoria Tolstoy 1974 -
Nadia Tolstoy 1974 -
Marja Tolstoy 1938 -
Stephan Tolstoy 1940 -
Daniil Tolstoy 1972 -
Nikita Tolstoy 1902 1992

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tolstoy eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning