Släktnamnet Tjernström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tjernström som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Tjernström

Namn Född Död
Karl Johan Tjernström 1862 1863
Matilda Juliana Tjernström 1859 -
Gustava Amanda Tjernström 1857 -
Kristina Tjernström 1854 -
Karl Gustav Adamsson Tjernström 1826 1917
Jenny Kristina Tjernström 1899 -
Nanny Johanna Tjernström 1894 -
Albert Tjernström 1891 -
Adolf Tjernström 1888 -
Erik Rikard Tjernström 1885 -
Erik Adolf Tjernström 1883 1883
Karl Axel Tjernström 1881 -
Jonas Alfred Tjernström 1879 -
Gustav Adolf Tjernström 1850 1923
Ida Maria Tjernström 1922 2005
Elsa Katarina Tjernström 1920 2000
Johan Anders Tjernström 1886 1972
Svea Tjernström 1889 -
Vivi-Ann Margareta Tjernström 1931 -
Jonas Edvard Tjernström 1908 1986
Arvid Emanuel Tjernström 1905 -
Nils Sören Tjernström 1925 -
Simon Petrus Tjernström 1901 1983
Hildur Kristina Tjernström 1897 -
Signe Margareta Tjernström 1913 -
Jonas Tjernström 1874 1947
Julia Matilda Tjernström 1893 -
Edit Katarina Tjernström 1893 -
Mattias Tjernström 1853 1904

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Tjernström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning