Släktnamnet Tillroth

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tillroth som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Tillroth

Namn Född Död
Anna Cecilia Tillroth 1740 1809
Rebecka Tillroth 1761 1796
Laurentia Tillroth 1756 -
Johanna Katarina Tillroth 1754 -
Margareta Sofia Tillroth 1753 -
Niklas Tillroth 1751 -
Margareta Sofia Tillroth 1747 1751
Petter Tillroth 1746 -
Andreas Tillroth 1715 1770
Jakob Tillroth 1713 -
Rebecka Tillroth 1710 1781
Lorentz Tillroth 1709 1794
Johan Tillroth 1700 -
Alexander Tillroth 1701 -
Brita Tillroth 1702 -
Lorentz Tillroth 1703 1703
Kristina Tillroth 1704 -
Katarina Tillroth 1705 -
Sara Tillroth 1707 -
Peter Tillroth 1665 1734
Bernt Tillroth 1807 1809
Olof Tillroth 1797 1798
Bernt Tillroth 1789 -
Brita Tillroth 1786 1789
Nikolaus Tillroth 1785 1787
Katarina Maria Tillroth 1781 -
Bernt Tillroth 1786 1789
Margareta Tillroth 1778 1782
Mattias Tillroth 1776 1777
Anders Tillroth 1773 1777
Rebecka Tillroth 1771 -
Anna Margareta Tillroth 1769 1770
Brita Kristina Tillroth 1759 1789
Alexander Tillroth 1755 1809
Johan Tillroth 1752 1787
Maria Tillroth 1748 1789
Rebecka Tillroth 1746 1770
Jakob Tillroth 1739 -
Petter Tillroth 1737 1800
Maria Cecilia Tillroth 1735 -
Bernt Tillroth 1698 1777
Peter Tillroth Göthenstierna 1659 1726

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Tillroth eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning