Släktnamnet til

Nedan hittar du en lista på personer med namnet til som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet til

Namn Född Död
Tetz Jensen Rosengaard til Farum - 1519
Mogens Gøye til Krenkerup - -
Bo Jensen Grubbe, til Alslev - 1349
Christiern Skram, til Urup - -
Laurids Tinhuus (Skinkel), til Egeskov - 1533
Anna Bengtsdotter Stierna Ginbalk af Grisatorp til Lästad 1505 -
Nils Eriksen Rotfeld, til Bratskov 1410 -
Jens Nielsen Rotfeld, til Bratskov - 1504
Segebod Johansen Krummedige, til Mehlbeck og Løgismose 1310 1395
Niels Eriksen Gyldenstierne, til Langtind, Tim, af Demstrup 1415 -
Peder Nielsen Gyldenstierne, til Tim 1442 1492
Knud Pedersen Gyldenstierne, til Tim og Ljungby 1480 1552
Anne Albertsdatter Urne (Glob (Due)), til Ørbekgaard 1507 1562
Jörgen Johansen Urne, til Engestofte 1521 -
Peder Steen til Havnelev - -
Jens Pallesen Juel, til Øgelstrup 1350 -
Marten von Barnekow til Kubbelkow og Silvitz - -
Kristine Andersdatter til Vatne 1460 1516
Sigrid Baardsdotter Til Rein 1165 1245
Thomas Svendsen Orning, til Ellinggaard 1519 -
Erik Bassesen Basse (Nye), til Sørup 1527 -
Erik Styggesen Rosenkrantz, til Mattrup, Frøslevgaard 1465 1535
Sophie Jørgensdatter Rud, til Elved 1488 1355
Eline Hennekesdatter Godov, til Skørringe - 1551
Henning II Walkendorff, til Højbygaard 1400 1475
Axel Henningsen Walkendorff, til Glorup 1420 1483
Henning III Walkendorff, til Glorup - 1535
Jörgen Barnekow til Silvitz - 1630
Erik Störle til Birkevad - -
Astrid Ormsdatter Galte (Lydvo), til Hana 1458 -
Erik Ormson til Vatne og Valvatne 1495 1564
Erik Eriksen Orm, til Vatne og Valvatne 1530 -
Anne Eriksdatter Orm, til Vatne og Valvatne 1555 1633
Erik Olufsen Blaa til Oreby - 1503
Peder Huitfeldt, til Engestofte 1518 1584
Joachim Grabow til Pederstrup 1599 1634
Henrik Predbjørnsen Gyldenstierne, Til Nørre Vosborg 1594 1669
Truls Ivar Størle, til Leret 1420 1490
Peder Størle, til Gaasevad - 1553
Barbara Joachimsdatter Grabow til Pederstrup 1631 1695

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten til eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning