Släktnamnet Tigerschiöld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tigerschiöld som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Tigerschiöld

Namn Född Död
Adolf Ludvig Tigerschiöld - -
Karl Vickman Tigerschiöld 1797 1867
Karl Gustav Tigerschiöld 1706 1756
Anna Maria Tigerschiöld 1704 1706
Wickman Fredrik Tigerschiöld 1703 -
Nils Tigerschiöld 1702 -
Sofia Eleonora Tigerschiöld 1695 -
Emerentia Charlotta Tigerschiöld 1693 -
Sofia Dorotea Tigerschiöld 1692 1766
Juliana Sofia Tigerschiöld 1691 -
Sara Maria Tigerschiöld 1687 -
Hedvig Margareta Tigerschiöld 1686 -
Peter Wickman Tigerschiöld 1685 1709
Helena Maria Tigerschiöld 1684 -
Elisabet Katarina Tigerschiöld 1682 -
Wickman Tigerschiöld 1654 1722
Hans Kristoffer Tigerschiöld 1739 1770
Hebbla Kristina Tigerschiöld 1735 1818
Engel Maria Tigerschiöld 1734 -
Helena Elisabet Tigerschiöld 1729 1808
Katarina Elisabet Tigerschiöld 1728 1801
Peter Leonard Tigerschiöld 1726 1730
Jakob Johan Tigerschiöld 1689 1770
Märta Charlotta Tigerschiöld 1731 1824

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Tigerschiöld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning