Personer med namnet Thorén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Thorén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Thorén

Namn Född Död
Britta Maria Ulrika Thorén 1956 -
Anna Gerda Helena Thorén 1954 -
Michaela Elisabeth Thorén 1986 -
Maria Catharina Thorén 1988 -
Johan Arne Magnus Thorén 1960 2017
Peter Sven Mårten Thorén 1950 -
Sven Arne Gunnar Thorén 1919 1969
Karin Eva Christina Thorén 1946 -
Ann-Sofi Thorén 1939 -
Villy Herbert Cyril Thorén 1935 -
Rut Inger Solveig Thorén 1933 -
Siv Mary-Ann Thorén 1930 -
Karl Torsten Hjalmar Thorén 1929 -
Fritz Herbert Thorén 1894 1964
Maj-Britt Thorén 1927 2010
Sven Anton Thorén 1859 -
Anna Margareta Thorén 1907 1987
Karl Gustav Thorén 1906 1978
John Albin Thorén 1903 1973
Olof Julius Thorén 1898 1975
Bror Axel Thorén 1909 -
Sigrid Margreta Thorén 1900 1902
Olof Olsson Thorén 1866 1942
Johan Thorén 1852 1897
Inga Margareta Thorén 1911 1962
Karl Henning Thorén 1868 -
Karin Maria Thorén 1950 -
Bengt Anders Thorén 1955 -
Bengt Natanael Thorén 1916 -
Eva Birgitta Thorén 1951 -
Adam Anders Thorén 1835 1907

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Thorén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.