Personer med namnet Thollander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Thollander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Thollander

Namn Född Död
Katarina Elisabet Thollander 1760 1805
Hans Vilhelm Thollander 1888 1965
Emilie Karolina Thollander 1886 -
Henrik Charles Emil Thollander 1885 1963
Anna Emilie Elisabet Thollander 1883 1965
Henrik August Thollander 1841 1930
Sigrid Emilie Aurora Thollander 1840 1879
Gustav Vilhelm Thollander 1838 1912
Hans Gustav Thollander 1792 1851
Maria Sofia Thollander 1791 1829
Anna Thollander 1798 1873
Anna Kristina Thollander 1770 1798
Ulrik Ferdinand Thollander 1812 1876
Johan August Thollander 1810 1839
Vilhelm Ludvig Thollander 1807 -
Fredrik Adolf Thollander 1805 1861
Karl Henrik Thollander 1804 -
Hedvig Ulrika Thollander 1802 1872
Sven Fredrik Thollander 1757 1815
Helena Maria Thollander 1742 1814
Ulrika Thollander 1737 -
Ingeborg Margareta Thollander 1766 1836
Nils Thollander 1734 1776
Fredrik Thollander 1731 1772
Thollander 1730 1730
Juliana Thollander 1728 1807
Kristina Elisabet Thollander 1726 1813
Gustav Thollander 1723 1762
Johannes Thollander 1722 1742
Sven Thollander 1686 1767
Katarina Thollander 1724 1805
Elsa Ingegärd Thollander 1919 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Thollander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning