Personer med namnet Théel

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Théel som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Théel

Namn Född Död
Peter Hansson Théel 1620 -
Helena Hansdotter Théel 1705 -
Maria Regina Théel 1705 1730
Anna Katarina Théel 1700 1729
Petrus Hansson Théel 1700 1728
Hans Hansson Théel 1715 -
Claes Hansson Théel 1700 1747
Brita Kristina Théel - -
Margareta Hansdotter Théel 1679 1766
Anders Hansson Théel 1690 -
Peter Hansson Théel - -
Hans Persson Théel 1650 1711
Cecilia Théel 1681 1741
Anna Kristina Théel 1790 -
Albrekt Théel 1703 -
Gunborg Théel 1702 -
Helena Théel 1696 -
Kristina Théel 1695 -
Margareta Théel 1692 -
Anna Théel - -
Fredrik Théel 1687 -
Peter Théel 1686 -
Daniel Persson Théel 1660 1715
Kristina Théel 1736 -
Gunborg Théel 1732 -
Daniel Théel 1691 -
Kristina Charlotta Théel 1776 1856
Karl Théel 1767 -
Emerentia Maria Théel 1762 -
Erik Albrekt Théel 1766 -
Magdalena Margareta Théel 1770 -
Andreas Théel 1765 -
Daniel Fredrik Théel 1761 -
Anders Théel 1735 1791
Johan Abraham Théel 1764 1811
Erika Vilhelmina Théel 1803 1843
Helena Augusta Théel 1750 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Théel eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning