Personer med namnet Tengwall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tengwall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tengwall

Namn Född Död
Karl Johan Tengwall 1811 1892
Olof Emil Tengwall 1867 1935
Fredrik Tengwall 1855 1855
Nils Peter Tengwall 1851 1872
Anna Botilda Tengwall 1847 1908
Anna Botilda Tengwall 1846 1846
Johan Petter Tengwall 1843 1876
Anders Petter Tengwall 1842 1889
Oskar Herman Tengwall 1886 1966
Jan Olof Tengwall 1918 2010
Anne-Charlotte Maria Tengwall 1948 -
Sten Otto Josef Tengwall 1914 2013
Greta Lovisa Tengwall 1889 1974
Viggo Axel Ingvar Fredrik Tengwall 1919 1975
Göran Axel Kristian Fredrik Tengwall 1918 2004
Inger Ulla Margareta Tengwall 1921 2011

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tengwall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning