Personer med namnet Tengvall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tengvall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tengvall

Namn Född Död
Paulus Peter Tengvall 1865 -
Daniel Pålsson Tengvall 1839 -
Simon Nikolaus Tengvall 1747 1822
Anders Tengvall - -
Adolf Peter Tengvall 1874 1961
Gerda Maria Tengvall 1879 1959
Johan Adolf Tengvall 1870 1914
Johannes Tengvall 1857 1925
Anna Tengvall 1878 1941
Gunnar Tengvall 1891 1892
Elfrida Tekla Helena Emelie Tengvall 1875 1947
Andreas Valfrid Teodor Tengvall 1872 1926
Karl Göran Gabriel Tycke Tengvall 1870 1890
Hanna Botilda Tengvall 1850 -
Jöns Tengvall 1848 1926
Anna Maria Tengvall 1845 1920
Johan Hjalmar Tengvall 1827 1898
Maria Vilhelmina Tengvall 1824 -
Marie Emilie Hildegard Tengvall 1819 -
Petronella Tengvall 1798 -
Maria Cecilia Tengvall 1797 -
Göran Rikard Tengvall 1793 -
Karl Fritiof Tengvall 1823 1827
Paulina Johanna Juliana Tengvall 1817 -
Per Johan Julius Tengvall 1815 1817
Johannes Tengvall 1791 1864
Hans Jakob Tengvall 1787 -
Petter Tengvall 1764 1829
Tor Tengvall 1875 1875
Tengvall 1874 1874
Tekla Botilda Tengvall 1868 1936
Otto Johannes Tengvall 1867 -
Frida Maria Paulina Tengvall 1865 1940
Greta Tekla Karolina Tengvall 1893 1977
Stina Gerda Tengvall 1898 1973
Karl Gustav Tengvall 1864 1913
Lars Torsten Tengvall 1887 1966
Ernst Josef Tengvall 1873 1952
Karl Emil Tengvall 1870 1935
Gerd Selma Vilhelmina Tengvall 1911 1991
Kurt Fredrik Tengvall 1908 1982
Otto Fredrik Tengvall 1868 1951
Sigrid Helena Tengvall 1866 1942
Anna Karolina Tengvall 1865 1936
Emma Maria Tengvall 1863 1908
Millicent Marie Tengvall 1871 -
Josef August Tengvall 1831 1917
Karl Otto Magnus Tengvall 1829 -
Johan Peter Fritiof Tengvall 1827 1899
Otto Kristian Tengvall 1790 1863
Ingalill Maria Tengvall 1944 -
Astrid Gunilla Tengvall 1941 2012
Henri Axel Tengvall 1939 -
Margit Tengvall 1937 -
Kerstin Tengvall 1900 1953
Gurli Tengvall 1892 1918
Ivar Axel Tengvall 1904 1990
Tor Åke Tengvall 1892 1946
Tor Johan Gösta Tengvall 1890 1977
Elsa Matilda Tengvall 1897 1994
Julia Sofia Tengvall 1864 1948
Tora Charlotta Tengvall 1862 1952
Gustav Tengvall 1860 1926
Axel Otto Tengvall 1857 1934
Tor Emil Tengvall 1823 1875
Selma Ellida Tengvall 1866 1908
Hans Tengvall 1716 1775
Ernst Henrik Tengvall 1712 -
Lars Tengvall 1671 1731
Andreas Tengvall 1707 1766
Göran Tengvall 1746 1784
Benedikta Maria Tengvall 1809 1872
Maria Kristina Tengvall 1821 1889
Olof Petter Tengvall 1813 1884
Andreas Gabriel Tengvall 1778 1852
Helena Tengvall 1848 1884
Anna Tengvall 1844 1874
Kristina Tengvall 1842 1902
Gustav Tengvall 1850 1870
Petter Tengvall 1846 1893
Andreas Tengvall 1840 1910
Göran Tengvall 1811 1885
Ester Maria Tengvall 1887 1977
Hanna Helena Tengvall 1883 1956
Nils Fredrik Tengvall 1854 1911
Maja Lisa Tengvall 1914 1995
Britt Dagny Selma Marie Tengvall 1912 1990
Axel Göran Fredrik Tengvall 1885 1965

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tengvall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning