Släktnamnet Tegler

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tegler som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Tegler

Namn Född Död
Elin Elvira Linnea Tegler 1999 -
Erik Gustaf Fredrik Tegler 1997 -
Emma Karin Margareta Tegler 1995 -
Henrietta Eleisia Maria Tegler 2001 -
Karl Erik Gustaf Göran Tegler 1968 -
Anna Helena Margareta Tegler 1965 -
Nils Erik Johan Gustaf Tegler 1963 -
Eva Camilla Maria Tegler 2003 -
Susanna Eva Maria Tegler 1999 -
Annika Maria Tegler 1996 -
Mats Johan Eriksson Tegler 1966 -
Emma Kristina Maria Tegler Jerselius 1971 -
Karin Helena Maria Tegler 1969 -
Mikael Erik Oskar Tegler 1984 -
Lotta Maria Carolina Tegler 1979 -
Lena Maria Katarina Tegler 1977 -
Claes Örjan Bertil Tegler 1948 -
Inger Agneta Frideborg Tegler 1944 1995
Ingemar Ulf Gösta Tegler 1941 -
Lennart Gustav Göran Tegler 1937 -
Erik Gösta Bertil Tegler 1909 1983

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Tegler eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning