Släktnamnet Tapojärvi

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tapojärvi som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Tapojärvi

Namn Född Död
Adam Olsson Tapojärvi 1757 1812
Fredrik Adamsson Törmä (född Tapojärvi) 1798 1871
Henrik Adamsson Merasjärvi Tapojärvi 1792 -
Elis Hjalmar Tapojärvi 1899 1965
Ida Matilda Tapojärvi 1895 1969
Laura Katariina Tapojärvi 1894 1968
Emil Verner Tapojärvi 1888 1963
Peter Adolf Tapojärvi 1884 1885
Amanda Fredrika Tapojärvi 1882 1918
Karl August Tapojärvi 1879 1886
Isak Vilhelm Tapojärvi 1877 1956
Johan August Tapojärvi 1875 1876
Karl Fredrik Tapojärvi 1873 1875
Johan Fredrik Johansson Tapojärvi 1849 1922
Hulda Terentia Tapojärvi 1907 1975

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Tapojärvi eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning