Personer med namnet Tannlund

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tannlund som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tannlund

Namn Född Död
Bo Axelsson Tannlund 1908 -
Britta Ingeborg Tannlund 1906 -
Ulf Tannlund 1903 -
Stig Tannlund 1899 -
Karl Hjalmar Emanuel Tannlund 1874 -
Olof Axel Tannlund 1870 -
Erika Eleonora Tannlund 1812 1888
Helena Johanna Tannlund 1821 1906
Emma Charlotta Matilda Tannlund 1840 -
Jakob Frans Oskar Tannlund 1837 1925
Brita Maria Augusta Tannlund 1835 1851
Vilhelm Petter Emanuel Tannlund 1831 1897
Mattias Martin Emanuel Tannlund 1825 1826
Anna Kristina Tannlund 1823 1874
Sofia Ulrika Tannlund 1818 1895
Inga Katarina Tannlund 1814 1881
Sara Märta Tannlund 1811 1892
Olof Olofsson Tannlund 1782 1853
Maria Karolina Tannlund 1857 1935
Frans Emanuel Tannlund 1862 1863
Hebe Augusta Tannlund 1865 1913
Vilhelm Tannlund 1855 -
Hanna Kristina Tannlund 1859 -
Gustav Tannlund 1852 1897
Nanna Tannlund 1850 1906
Anna Margareta Tannlund 1848 1930
Erik Olof Filip Tannlund 1815 1888
Alma Sofia Tannlund 1867 1952

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tannlund eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.