Personer med namnet Talén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Talén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Talén

Namn Född Död
Elin Henrika Mariana Talén 1874 -
Gustav Fredrik Emil Talén 1836 -
Gotthard Eberhard Gerhard Talén 1830 -
Frans Alfred Teodor Talén 1826 1899
Fredrika Mariana Talén 1824 -
Karl Fabian Daniel Henrik Talén 1823 1888
Frans Otto Talén 1799 1880
Eleonora Lovisa Talén 1794 1850
Charlotta Sofia Talén 1792 1819
Karl Gustav Talén 1790 1872
Sara Brita Talén 1789 1789
Hedvig Eleonora Talén 1770 -
Maria Margareta Talén 1767 -
Fabian Talén 1763 1809
Inga Elisabet Talén 1761 1772
Nils Gustav Talén 1759 1802
Margareta Johanna Talén 1758 -
Natanael Talén 1652 1693
Daniel Talén 1664 1714
Sofia Talén 1752 1752
Hedvig Talén 1747 1748
Erik Magnus Talén 1746 1815
Nikolaus Talén 1744 1746
Johannes Talén 1743 1743
Daniel Talén 1741 1815
Ulrika Talén 1740 1740
Kristina Maria Talén 1736 1803
Joel Talén 1733 1771
Katarina Talén 1732 1789
Ingeborg Talén 1731 1765
Magnus Talén 1706 1778
Maria Talén 1701 -
Petrus Talén 1698 1733
Kristina Talén 1697 -
Elisabet Talén 1729 1781
Samuel Talén 1646 1702
Maria Talén 1677 -
Margareta Persdotter Talén 1658 1742
Joel Talén 1668 1727
Katarina Joelsdotter Talén 1699 1754
Anders Talén 1750 1790

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Talén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.