Personer med namnet Tafvelin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Tafvelin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Tafvelin

Namn Född Död
Siv Gunhild Birgitta Tafvelin 1937 -
Alf Lennart Tafvelin 1934 1935
Iris Solveig Irene Tafvelin 1930 -
Gulli Barbro Hermine Tafvelin 1925 -
Maja Gunhild Hillevi Tafvelin 1919 1920
Anna Tafvelin 1875 1933
Olof August Tafvelin 1924 -
Gertrud Helena Tafvelin 1920 -
Gerda Linnea Tafvelin 1916 -
Signe Aline Tafvelin 1913 1987
Gunhild Marina Tafvelin 1910 -
Alfhild Karolina Tafvelin 1907 1996
Jonas Emil Tafvelin 1906 1906
Rikard Valdemar Tafvelin 1903 -
Nils Ruben Tafvelin 1900 1984
Jonas Helmer Tafvelin 1889 1980
Nils Albin Tafvelin 1887 -
Evelina Albertina Tafvelin 1884 -
Edvard Tafvelin 1877 -
August Tafvelin 1874 1967
Johan Alfred Tafvelin 1872 -
Nils Tafvelin 1849 1937
Ida Matilda Tafvelin 1881 1957
Karl Alfred Tafvelin 1887 -
Olof Adolf Tafvelin 1885 -
Klara Augusta Tafvelin 1881 -
Karl Alfred Tafvelin 1879 1885
Maria Matilda Tafvelin 1877 -
Karolina Johanna Tafvelin 1876 -
Anna Tafvelin 1874 -
Kristina Tafvelin 1872 -
Karl Johan Tafvelin 1846 -
Harald Edvard Tafvelin 1920 -
Karl Gunnar Tafvelin 1918 -
Johan Albin Tafvelin 1883 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Tafvelin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.