Personer med namnet Svenonis

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Svenonis som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Svenonis

Namn Född Död
Nicolaus Svenonis Langelius 1571 1646
Andreas Svenonis 1610 1655
Johannes Svenonis Nobelenius 1600 1649
Daniel Svenonis Cnattingius 1666 1733
Sveno Svenonis Dejenberg 1689 1761
Laurentius Svenonis 1515 1597
Johannes Svenonis Tranhemius 1660 1719
Petrus Svenonis Vadstenius 1627 1689
Andreas Svenonis 1585 1647
Laurentius Svenonis 1563 -
Johannes Svenonis Bröms 1580 1653
Erlandus Svenonis Broman 1632 1693
Erlandus Svenonis Faxelius 1629 1691
Sveno Svenonis 1590 1633
Andreas Svenonis Dimbodius 1627 1675
Gudmund Svenonis Orm 1590 1666
Daniel Svenonis Kihlman 1622 1707
Johannes Svenonis Kihlman 1646 1714
Petrus Svenonis Kihlman 1629 1696
Ericus Svenonis 1540 1612
Nicolaus Svenonis Anemontanus 1585 1673
Claudius Svenonis 1600 1662
Brodde Svenonis 1600 1656
Nicolaus Svenonis Domnaerus 1615 1677
Nicolaus Svenonis Ljungberg - -
Laurentius Svenonis Segerstadius 1565 1638
Johannes Svenonis Plantinus 1561 1611
Christophorus Svenonis Brunius 1550 1628

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Svenonis eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.