Släktnamnet Svedenstierna

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Svedenstierna som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Svedenstierna

Namn Född Död
Charlotta Svedenstierna 1729 1775
Katarina Eleonora Svedenstierna 1728 1797
Lovisa Kristina Svedenstierna 1772 1832
Beata Katarina Svedenstierna 1770 1775
Nils August Svedenstierna 1765 1766
Hedvig Kristina Svedenstierna 1764 1860
Ulrika Charlotta Svedenstierna 1762 1848
Maria Lovisa Svedenstierna 1762 1804
Erik Vilhelm Svedenstierna 1761 1804
Karl Fredrik Svedenstierna 1760 1760
Nils Gustav Svedenstierna 1759 1765
Anna Lovisa Svedenstierna 1758 1762
Hans Erik Svedenstierna 1756 1760
Johan Adolf Svedenstierna 1730 1800
Nils Fredrik Svedenstierna 1726 1797
Maria Ulrika Svedenstierna 1722 1804
Anna Katarina Svedenstierna 1721 1768
Maria Lovisa Svedenstierna 1744 1744
Johan Jakob Svedenstierna 1738 1813
Erik Vilhelm Svedenstierna 1735 1806
Karl Gustav Svedenstierna 1732 -
Anna Maria Svedenstierna 1730 1736
Karl Gustav Svedenstierna 1729 1729
Johan Fredrik Svedenstierna 1728 1729
Nils August Svedenstierna 1727 1784
Bengt Adolf Svedenstierna 1777 1814
Jakob Fredrik Svedenstierna 1774 1791
Axel Fredrik Svedenstierna 1770 1773
Nils Gustav Svedenstierna 1768 1773
Lars Svedenstierna 1728 1782
Lars Jakob Svedenstierna 1726 1726
Anna Magdalena Svedenstierna 1724 1803
Johan Niklas Svedenstierna 1722 1793
Katarina Maria Svedenstierna 1721 1803
Gustav Svedenstierna 1702 1702
Erik Svedenstierna 1700 1767
Jakob Svedenstierna 1699 1788
Erik Svedenstierna 1694 1694
Karl Svedenstierna 1692 1763
Karl Svedenstierna 1691 1691
Per Svedenstierna 1690 1763
Lars Svedenstierna 1689 1766
Nils Svedenstierna 1688 1751
Johan Svedenstierna 1686 1737
Nils Svedenstierna 1655 1727
Katarina Ulrika Svedenstierna 1726 1783
Nils Ludvig Svedenstierna 1730 1802
Daniel Svedenstierna 1696 1757

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Svedenstierna eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning