Personer med namnet Sundvall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sundvall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sundvall

Namn Född Död
Marta Elvira Sundvall 1923 -
Irma Karin Sundvall 1941 -
Johan Holger Sundvall 1917 1991
Alexandra Vilhelmina Sundvall 1883 1950
Rut Sundvall 1899 1900
Mikael Sundvall 1898 1947
Gustav Sundvall 1891 1937
Jonas Edvard Sundvall 1890 1915
Jonas Sundvall 1881 1881
Sara Kristina Sundvall 1883 1957
Mickel Sundvall 1858 1953
Anna Sundvall 1885 1964
Elna Emilia Lovisa Sundvall 1891 1972
Torborg Marianne Sundvall 1929 -
Emma Augusta Sundvall 1902 1985
Brita Matilda Sundvall 1892 1924
Anna Kristina Sundvall 1889 1924
Anders Emil Sundvall 1915 1993
Brita Gunhild Sundvall 1913 1995
Nils Gunnar Sundvall 1912 1977
Elsa Augusta Sundvall 1917 1920
John Harry Sundvall 1923 1997
Addy Vilhelmina Sundvall 1920 2008
Johan Sylvester Sundvall 1888 1956
Nils Vilhelm Sundvall 1914 1929
Nils Georg Sundvall 1905 1911
Nils Olof Sundvall 1858 1939
Erik Arne Sundvall 1933 2008
Lars Gunnar Sundvall 1926 2007
Brita Ingeborg Sundvall 1923 2001
Olof Leander Sundvall 1896 1985
Hilda Matilda Sundvall 1877 -
Nils Sundvall 1762 1826
Märta Mickelsdotter Sundvall 1780 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sundvall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning