Personer med namnet Sundman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sundman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sundman

Namn Född Död
Isak Hermansson Sundman 1685 1719
Östen Eriksson Sundman 1652 -
Sofia Sundman 1789 1852
Karl-Eric Sundman 1955 -
Katarina Julia Sundman 1830 1870
Sven Eriksson Sundman 1684 -
Nils Paul Hilding Sundman 1906 -
Gunnel Anita Sundman 1942 2010
Anders Olof Sundman - -
Elisabet Sofia Sundman 1826 1826
Johanna Sundman 1825 1825
Per Sundman 1822 1822
Sara Magdalena Sundman 1818 -
Lovisa Sundman 1814 1816
Märta Sundman 1812 1812
Kristina Sundman 1811 -
Anna Brita Sundman 1806 -
Katarina Sundman 1804 1843
Nils Sundman 1803 1803
Johan Nilsson Sundman 1779 1857
Jonas Sundman 1763 -
Sofia Katarina Sundman 1760 1761
Karl Sundman 1759 -
Johan Sundman 1757 1758
Jonas Sundman 1756 1756
Isak Sundman 1754 1761
Erik Sundman 1753 1753
Sofia Sundman 1751 1751
Nils Sundman 1750 -
Lars Sundman 1748 1796
Elisabet Brita Sundman 1746 -
Lars Sundman 1702 1769
Elisabet Sundman 1696 1761

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sundman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning