Personer med namnet Sundius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sundius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sundius

Namn Född Död
Matilda Teodora Sundius 1816 1854
Margareta Sundius 1750 1791
Elisabet Sundius 1736 1795
Anna Katarina Sundius 1733 1811
Anders Sundius 1687 1767
Andreas Sundius 1730 1730
Gustav Sundius 1688 -
Johannes Sundius 1625 1686
Helena Katarina Sundius 1749 1798
Andrietta Kristina Sundius 1834 1885
Eva Katarina Sundius 1830 1920
Jakob Efraim Sundius 1824 1850
Salomon Sundius 1823 1847
Nils Anders Sundius 1819 1894
Anders Sundius 1802 -
Anna Helena Sundius 1796 -
Maria Magdalena Sundius 1793 -
Eva Elisabet Sundius 1790 1844
Katarina Kristina Sundius 1789 1854
Anna Brita Sundius 1788 -
Salomon Sundius 1786 1869
Nils Sundius 1748 1823
Johannes Sundius 1699 1774
Katarina Sundius 1680 -
Maria Ursula Sundius 1695 1764
Kerstin Sundius 1695 -
Johan Sundius 1665 1713
Zakarias Sundius 1664 1710
Magnus Georg Sundius 1814 -
Johan Vilhelm Mikael Sundius 1771 1839
Sara Sundius 1630 -
Magnus Petri Sundius 1624 1697
Kerstin Persdotter Sundius 1628 1702
Matilda Sundius 1820 1872

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sundius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning