Personer med namnet [Sundgren]

Nedan hittar du en lista på personer med namnet [Sundgren] som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet [Sundgren]

Namn Född Död
Göran Hansson [Sundgren] 1945 -
Lars Adolf Sundgren 1801 1810
Lars Sundgren 1751 1818
Kristina Margareta Sundgren 1804 1861
Siri Kristina Sundgren 1925 2009
Knut Arvid Valdemar Sundgren 1923 1994
Erik Kuno Hjalmar Sundgren 1927 2002
Anna Karolina Sundgren Näslund 1905 1985
Karin Cecilia Sundgren 1903 1903
Mårten Arvid Sundgren 1889 1969
Karin Cecilia Sundgren 1910 1967
Anna Katarina Sundgren 1882 -
Katarina Kristina Sundgren 1874 1947
Erik Abraham Sundgren 1886 1964
Sigrid Sundgren 1884 1885
Jonas Sundgren 1878 1955
Olof Sundgren 1876 -
Kristina Sundgren 1873 1873
Jonas Sundgren 1846 1933
Olof August Sundgren 1854 1854
Johan Emil Sundgren 1871 -
Anna Charlotta Sundgren 1868 1938
Bror Gustav Sundgren 1865 -
Per Axel Sundgren 1864 1944
Ernst Johan Sundgren 1862 1952
Olof August Sundgren 1860 -
Berta Josefina Sundgren 1855 -
Olof Sundgren 1826 1878
Kerstin Margareta Sundgren 1920 -
Karin Gunborg Sundgren 1914 -
Inga Brita Sundgren 1912 -
Elin Margareta Sundgren 1908 1912
Gustav Adolf Torbjörn Sundgren 1905 -
Anna Lisa Sundgren 1903 -
Märta Sonja Ingeborg Sundgren 1901 -
Karl Vilhelm Ragnar Sundgren 1899 1942
Sten Olof Zakarias Sundgren 1897 -
Ingrid Helena Sundgren 1895 -
Karl Adolf Sundgren 1857 1926
Elsa Maria Sundgren 1907 1984
Sven Henrik Sundgren 1796 1874

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten [Sundgren] eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning