Personer med namnet Strömhielm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Strömhielm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Strömhielm

Namn Född Död
Nils Ulrik Strömhielm 1761 1797
Magdalena Strömhielm 1753 1753
Helena Maria Strömhielm 1747 1752
Lovisa Ulrika Strömhielm 1745 1747
Adolf Fredrik Strömhielm 1745 1745
Arvid Gabriel Strömhielm 1743 1816
Hedvig Louisa Strömhielm 1736 1757
Sara Margareta Strömhielm 1734 1788
Magdalena Kristina Strömhielm 1731 1803
Aurora Charlotta Strömhielm 1728 1809
Ulrika Sofia Strömhielm 1726 1769
Arvid August Strömhielm 1721 1721
Gabriel Strömhielm 1720 1720
Anders Strömhielm 1717 1777
Nils Strömhielm 1716 1788
Arvid August Boström Strömhielm 1685 1767
Helena Margareta Strömhielm 1723 1775

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Strömhielm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning