Personer med namnet Strindberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Strindberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Strindberg

Namn Född Död
Erik Strindberg - -
Lovisa Eleonora Strindberg 1858 -
Anna Maria Strindberg 1855 -
Elisabet Magdalena Strindberg 1857 -
Johan Olof Strindberg 1853 -
Eleonora Elisabet Strindberg 1850 -
Oskar Strindberg 1847 -
Karl Axel Strindberg 1845 -
Karl Oskar Strindberg 1811 1883
Marianne Eleonora Sofia Strindberg 1904 1997
Marta Charlotta Strindberg 1897 1988
Greta Strindberg 1896 1980
Emil Zakarias Strindberg 1864 1911
Lars Emil Strindberg 1938 -
Anna Kristina Charlotta Strindberg 1944 -
Leif Zakarias Strindberg 1948 -
Lars Zakarias Strindberg 1908 1972
Erik Strindberg 1910 1999
Kerstin Strindberg 1878 1878
Anne Marie Strindberg 1902 2007
Hans Strindberg 1884 1917
Greta Strindberg 1881 1912
Karin Strindberg 1880 1973
Kerstin Strindberg 1894 1956
Johan August Strindberg 1849 1912
Lena Margaretha Strindberg 1940 -
Johanna Magdalena Elisabet Strindberg 1797 1880
Nils Strindberg 1872 1897
Ulla Kristina Strindberg 1934 -
Per-Olof Strindberg 1929 2015
Nils Erik Strindberg 1925 2014
Anna Greta Strindberg 1923 2014
Bror Erland Strindberg 1922 1997
Erik Albert Strindberg 1891 1963

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Strindberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning