Personer med namnet Stiernfelt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Stiernfelt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Stiernfelt

Namn Född Död
Elisabet Stiernfelt 1621 1621
Mattias Stiernfelt 1619 -
Staffan Stiernfelt 1616 -
Brita Stiernfelt 1615 1647
Kerstin Stiernfelt 1613 1700
Peder Stiernfelt 1613 -
Mattias Stiernfelt 1611 1612
Anna Stiernfelt 1610 1687
Margareta Stiernfelt 1608 -
Erik Stiernfelt 1607 -
Jöns Stiernfelt 1606 -
Katarina Stiernfelt 1604 1644
Brita Stiernfelt 1603 1603
Anna Stiernfelt 1603 1624
Margareta Stiernfelt 1597 1605
Hans Stiernfelt 1596 1603
Barbro Stiernfelt 1622 1665
Peder Matsson Stiernfelt 1568 1639
Maria Stiernfelt 1617 1648

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Stiernfelt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning