Personer med namnet Sterner

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sterner som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sterner

Namn Född Död
Erik Olof Sterner 1927 -
Nils Erik Sterner 1925 -
Gerda Augusta Sterner 1923 -
Inez Sofia Sterner 1920 -
Elin Anna Kristina Sterner 1914 -
Ingrid Maria Elisabet Sterner 1912 -
Sven Erik Sterner 1909 -
Erik Sterner 1870 1952
Ester Lydia Sterner 1880 1946
Brita Sterner 1683 1747
Erik Månsson Sterner 1624 1714
Måns Eriksson Sterner 1677 1720
Karl Sterner 1700 -
Kristina Sterner 1735 -
Anders Sterner 1732 -
Anna Maria Sterner 1729 1801
Måns Johansson Sterner 1726 1726
Johan Månsson Sterner 1704 1779
Elisabet Margareta Sterner 1727 1782
Brita Sterner 1733 1775
Sven Edvard Sterner 1902 1984
Gustav Torvald Sterner 1878 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sterner eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning