Personer med namnet Sterky

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sterky som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sterky

Namn Född Död
Paulina Emma Matilda Sterky 1857 1883
Karl Gustav Sterky 1855 -
Amélie Hilda Maria Sterky 1853 1934
Karl Adolf Sterky 1810 1891
Karl Gustav Sterky 1782 1863
Axel Albert Teodor Sterky 1848 1880
Emma Matilda Paulina Sterky 1846 1930
Magnus Edvard Sterky 1842 1897
Karl Alfred Sterky 1840 1875
Johan Gustav Sterky 1836 1905
Juliana Charlotta Sterky 1834 1897
Gustav Ludvig Sterky 1808 1892
Johan Gustav Ludvig Sterky 1868 1918
Viktor Ludvig Sterky 1838 1876
Carl Ludvig Albin Sterky 2007 -
Anna Karin Sophie Sterky 1977 -
Carl Magnus Peter Sterky 1973 -
Sophie Helena Sterky 1961 -
Ingrid Ulrika Sterky 1951 -
Karl Magnus Ludvig Sterky 1946 -
Helga Agneta Sterky 1944 -
Katarina Ulrika Sterky 1779 1862
Vera Kristina Sterky 1909 -
Ulla Elisabet Sterky 1901 -
Irma Augusta Sterky 1909 -
Håkan Karl August Sterky 1900 -
Gustav Ludvig Teodor Sterky 1905 -
Ludvig Tore Edvard Sterky 1919 1988
Carl-Edvard Teodor Sterky 1871 1946

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sterky eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning