Personer med namnet Stenlund

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Stenlund som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Stenlund

Namn Född Död
Maria Evelina Stenlund 1846 1874
Björn Tore Unosson Stenlund 1932 -
Rolf Gustav Unosson Stenlund 1934 -
Ivar Reinhold Unosson Stenlund 1938 -
Gustav Oskar Uno Stenlund 1900 1951
Tekla Maria Stenlund 1895 1973
Karl Olof Ingemar Stenlund 1945 2019
Ester Marianne Stenlund 1940 -
Erika Kristina Stenlund 1963 -
Erik Fredrik Samuel Stenlund 1961 -
Kurt Olof Stenlund 1955 -
Bengt Tore Stenlund 1954 1987
Karl-Eskil Stenlund 1924 2003
Nils Georg Stenlund 1938 -
Tekla Kerstin Elina Stenlund 1935 -
Inga-May Stenlund 1933 -
Knut Georg Stenlund 1906 1992
Mattias Eriksson Stenlund 1816 1891
Karl Roger Stenlund 1917 1917
Elvy Stenlund 1916 -
Emmy Margreta Stenlund 1914 -
Leila Erika Stenlund 1920 -
Karl Fridolf Stenlund 1886 1956
Ulla-Britta Stenlund 1933 -
Sune Sverker Stenlund 1935 -
Tim-Åke Stenlund 1942 -
Per Oskar Albert Stenlund 1901 1974
Edit Karolina Stenlund 1910 2005
Axel Georg Stenlund - -
Rut Alice Stenlund 1917 1989
Bengt Nikolaus Stenlund 1911 1988
Axel Georg Stenlund 1890 1962
Greta Sadis Stenlund 1911 1949
Johan Fritiof Stenlund 1880 -
Jonas Robert Stenlund 1875 -
Fredrika Jonesia Stenlund 1872 -
Emma Johanna Stenlund 1869 -
Karl Leonard Stenlund 1867 -
Katarina Agata Stenlund 1864 -
Eva Maria Stenlund 1862 -
Manna Kristina Stenlund 1860 -
Jonas Erik Abrahamsson Stenlund 1835 1891

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Stenlund eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning