Personer med namnet Stenemo

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Stenemo som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Stenemo

Namn Född Död
Per Rickard Stenemo 1965 -
Maria Elisabeth Stenemo 1957 -
Gustav Roland Stenemo 1955 -
Gunnel Hilda Margareta Stenemo 1953 -
Arne Sigurd Stenemo 1949 -
Lennart Ingemar Stenemo 1945 -
Leif Karl-Erik Stenemo 1947 -
Ernst Björn Olof Stenemo 1947 -
Bengt Eric Ingemar Stenemo 1943 -
Olof Dick Tommy Stenemo 1953 -
Ingalill Annita Stenemo 1935 -
Kerstin Lilian Stenemo 1950 -
Göran Birger Stenemo 1948 -
Ingrid Birgitta Stenemo 1940 -
Åke Rickard Mauritz Stenemo 1928 -
Karl Albin Stenemo 1911 1978
Ernst Erik Reinhold Stenemo 1913 2012
Edvin Lennart Stenemo 1917 2000
Gunnar Lars-Åke Stenemo 1950 -
Gustaf Gunnar Stenemo 1921 1994
Lena Viola Margareta Stenemo 1951 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Stenemo eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning