Personer med namnet Stedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Stedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Stedt

Namn Född Död
Carl Gustaf Pettersson Gren Stedt 1870 -
Anna Linnéa Stedt 1901 -
Nils Gustav Stedt 1850 1904
Nils Stedt 1743 1827
Claes Fredrik Stedt 1785 1848
Claes Stedt 1753 1844
Stedt 1645 -
Anna Kristina Stedt 1716 1737
Sara Maria Stedt 1713 1798
Claes Henrik Stedt 1715 1786
Nils Stedt 1679 1736
Brita Katarina Stedt 1714 1796
Claes Fredrik Gustaf Hugo Stedt 1852 1931
Nils Georg Carl Axel Stedt 1851 -
Nils Mauritz Stedt 1817 1896
Ebba Stedt 1877 -
Siri Stedt 1878 -
Nils Vilhelm Teodor Stedt 1855 1933
Astrid Stedt 1882 1954

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Stedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning