Personer med namnet Sperling

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sperling som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sperling

Namn Född Död
Karl Gustav Sperling 1660 1708
Maria Sperling 1710 1781
Engel Johanna Sperling 1818 1865
Jesper Sperling 1445 -
Jürgen Sperling 1475 -
Henrik Sperling 1505 -
Jesper Sperling 1535 -
Jürgen Sperling 1565 -
Ebba Sperling 1645 -
Åke Sperling 1640 -
Ebba Sperling - -
Anna Margareta Sperling 1635 1699
Gustav Sperling 1630 1660
Helena Kristina Sperling 1625 1692
Kasper Otto Sperling 1596 1655
Maria Magdalena Sperling 1671 1730
Kristina Sperling 1670 1738
Helena Sperling 1668 1704
Anna Katarina Sperling 1665 1749
Jakob Sperling 1662 1709
Katarina Sperling 1690 1739
Henrik Sperling 1688 1717
Ingeborg Sperling 1687 1763
Märta Sperling 1685 1758
Elsa Ebba Sperling 1683 -
Göran Sperling 1630 1691
Hedvig Sperling 1697 1710
Kasper Otto Sperling 1738 1738
Karl Adam Sperling 1740 1753
Karin Sperling 1736 1737
Fredrika Ulrika Sperling 1735 1814
Eva Elisabet Sperling 1750 1761
Göran Kasper Sperling 1747 1766
Kasper Göran Sperling 1745 1745
Karl Göran Sperling 1699 1764
Katarina Gustaviana Sperling 1742 1819
Margareta Sperling - 1760
Kasper Otto Sperling 1664 1709
Gustav Sperling 1667 1728
Samuel Sperling 1675 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sperling eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.