Personer med namnet Sparrman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sparrman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Sparrman

Namn Född Död
Johanna Katarina Sparrman 1700 -
Magnus Gabriel Sparrman 1654 1746
Nils Sparrman 1670 -
Ingeborg Sparrman 1645 1684
Elisabet Sparrman 1640 -
Erik Sparrman 1638 1654
Elsa Sparrman 1637 1674
Susanna Sparrman 1634 1717
Kerstin Sparrman 1629 1667
Israel Sparrman 1627 1675
Elias Sparrman 1625 1657
Anna Maria Sparrman 1699 1731
Johan Eriksson Sparrman 1697 1737
Johannes Sparrman 1678 1716
Katarina Sparrman 1679 -
Ingeborg Sparrman 1670 1737
Nicolaus Johannis Sparrman 1668 1722
Margareta Johannesdotter Sparrman 1665 1693
Andreas Sparrman 1662 1689
Johannes Erici Sparrman 1624 1690
Erik Sparrman 1660 1709
Christina Sparrman - -
Nils Sparrman 1738 1809
Erik Sparrman 1707 -
Sofia Margareta Sparrman 1749 1796
Brita Kristina Sparrman 1856 1917
Karl Laurentius Sparrman 1876 -
Johanna Katarina Sparrman 1867 -
Sara Anna Sparrman 1862 -
Karl Magnus Olaus Sparrman 1859 -
Karl Johan Sparrman 1830 1878
Karl Sparrman 1828 1828
Erik Axel Sparrman 1826 1882
Sara Kristina Sparrman 1832 -
Erik Johan Sparrman 1831 1892
Gunilla Sparrman 1828 1832
Gundla Katarina Axilliana Sparrman 1826 1829
Sara Margareta Matilda Sparrman 1824 1873
Axel Samuel Albert Sparrman 1823 -
Emanuel Sparrman 1834 1861
Karolina Juliana Sparrman 1831 1906
Axel Zakarias Sparrman 1830 1830
Katarina Helena Sparrman 1828 1828
Erika Götilda Sparrman 1824 1885
Elisabet Margareta Sparrman 1822 1896
Sara Elisabet Sparrman 1819 1874
Magdalena Katarina Sparrman 1835 1909
Katarina Margareta Sparrman 1793 1794
Erik Sparrman 1790 1790
Johan Magnus Sparrman 1803 1857
Erik Sparrman 1797 1880
Carl Axel Sparrman 1795 1874
Erik Axel Sparrman 1748 -
Magdalena Katarina Sparrman 1791 1874
Susanna Sparrman 1657 1730
Olaus Sparrman - -
Nikolaus Sparrman 1622 1684
Kristina Sparrman 1667 1747

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Sparrman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning