Personer med namnet Söderlund

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Söderlund som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Söderlund

Namn Född Död
Söderlund 1790 -
Ida Malvina Söderlund 1875 1928
Anna Regina Söderlund 1879 1954
Alrik Eugén Söderlund 1877 -
Anders Söderlund 1848 1915
Per Sven Arne Söderlund 1942 -
Gudrun Linnea Kristina Söderlund 1951 1952
Per Erik Birger Söderlund 1927 -
Arvid Söderlund 1928 1928
Per Arvid William Söderlund 1930 -
Astrid Vilma Kristina Söderlund 1931 -
Hanna Greta Kristina Söderlund 1933 -
Per Bror Gunnar Söderlund 1937 -
Per Olof Knut Söderlund 1939 -
Astrid Margareta Söderlund 1910 1913
Söderlund 1895 1895
Johan Arvid Söderlund 1897 -
Anna Elisabet Söderlund 1899 1968
Per William Söderlund 1900 1985
Erik Vilhelm Söderlund 1904 1925
Söderlund 1910 1910
Anders Petter Söderlund 1867 1913
Lars Olsson Söderlund 1780 1831
Karl Edvard Ture Söderlund 1902 1951
John Artur Söderlund 1901 -
Inga Maj Söderlund 1946 -
Charlotta Ulrika Söderlund 1866 1924
Petrus Persson Söderlund 1860 -
Annika Margareta Söderlund 1951 -
Anders Söderlund 1783 -
Paulina Elisabet Söderlund 1891 1970
Alma Lovisa Söderlund 1861 -
Ingegärd Söderlund 1904 -
Karin Söderlund 1840 -
Erik Olof Söderlund 1862 -
Erik Jansson Söderlund 1827 1866
Inga-Lill Linnéa Söderlund 1945 -
Gunnar Valdemar Söderlund 1905 1994
Anna Elisabet Söderlund 1826 1870
Johanna Maria Olsson Söderlund 1793 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Söderlund eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.