Personer med namnet Södergren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Södergren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Södergren

Namn Född Död
Berit Margaretha Södergren 1948 -
Viva Ellen Louise Södergren 1885 1969
Anna Sofia Södergren 1877 1960
Edvard Södergren 1888 1970
Vilhelm Bernhard Södergren 1891 1968
Helge Inge Julius Södergren 1901 -
Lars Magnus Södergren 1787 1857
Elisabet Charlotta Södergren 1785 -
Johannes Södergren 1782 1851
Magnus Södergren 1755 1805
Evert Roland Södergren 1940 1995
Ernst Molander Södergren 1910 1975
Inga-Britt Södergren 1932 1985
Nanny Josefina Södergren 1895 1975
Oskar Natanael Södergren 1901 1936
Lilly Bernhardina Södergren 1899 1989
Nils Robert Södergren 1897 -
Oskar Severin Södergren 1893 1900
Nils Olsson Södergren 1867 1950
Anna Olofsdotter Södergren 1735 -
Elisabet Vilhelmina Andrietta Södergren 1847 1933
Anna Maria Södergren 1875 1937
Anders Peter Södergren 1784 1849
Anna Katarina Södergren 1866 -
Alfred Södergren 1863 -
Petter Södergren 1859 -
Kristina Södergren 1854 1857
Anna Katarina Södergren 1850 1861
Anders Jonasson Södergren 1817 1894
Anna Karolina Södergren 1886 1948
Karl Julius Södergren 1881 1881
Johannes Andersson Södergren 1857 1944
Ivan Bertil Södergren 1920 -
Erik Vilhelm Södergren 1922 -
Axel Oskar Valter Södergren 1924 -
Hulda Inger Kristina Södergren 1929 -
May Anna Ingeborg Södergren 1934 -
Karl Herbert Södergren 1914 -
Johan Henning Södergren 1913 -
Tage Valentin Södergren 1916 -
Johan Oskar Södergren 1883 1970
Laila Viviann Södergren 1941 -
Björn Tommy Södergren 1943 -
Eva Gunilla Södergren 1954 -
Jan Erik Södergren 1947 -
Folke Verner Södergren 1918 1967
Gerd Ann Margareta Södergren 1952 -
Johan Persson Södergren 1799 1844
Johan Robert Alexander Södergren 1893 1982
John Ivar Södergren 1949 -
Artur Sigfrid Södergren 1920 2000
Gabriella Julia Josefina Södergren 1882 1938
Karl Gustav Södergren 1810 -
Anna Sofia Södergren 1810 -
Charlotta Eufrosyne Södergren 1808 -
Gustav Södergren 1780 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Södergren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.