Personer med namnet Söderblom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Söderblom som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Söderblom

Namn Född Död
Lovisa Margaretha Söderblom 1937 1982
Elsa Amalia Söderblom 1883 1963
Amalia Elisabet Söderblom 1875 1881
Johan Tyko Söderblom 1872 1940
Knut Svante Nikolaus Söderblom 1870 1951
Johanna Margareta Söderblom 1867 1919
Lars Olof Jonatan Söderblom 1866 1931
Johan Fredrik Söderblom 1864 1865
Jonas Söderblom 1823 1901
Johan Hjalmar Söderblom 1891 1945
Marianne Linnéa Elisabet Söderblom 1932 -
Axel Söderblom 1882 1974
Torsten Rolf Axel Söderblom 1963 -
Rolf Axel Söderblom 1922 -
Anders Leonard Axel Söderblom 1847 -
Lars Söderblom 1817 -
Lorentz Knut Söderblom 1846 1913

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Söderblom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.